entete-default.jpg
FR   EN   NL

De dorpen

De gemeente Herbeumont bestaat uit verschillende dorpen, die elk hun eigen karakter en historie kennen

De dorpen van de gemeente Herbeumont

Herbeumont

De naam Herbeumont onstaat uit het Duitse woord HERB, welke ruw betekent, en het latijse woord MONT, welke hoogte betekent.

We kunnen de naam dus herleiden tot « ruwe hoogte »

Herbeumont is een zèèr oud dorp... reeds uit het Romeinse tijdperk ? Men vermoedt het, maar beschikt niet over duidelijke bewijzen alhoewel er Romeinse steenweg liep nabij het gehucht « Poteau de Straimont » langs de Antrogne welke onze bossen doorkruist.

De abt Tillière, hoofdfiguur in de geschiedenis van Orval bevestigt dat tijdens de VIIe eeuw, het domein 'de Conques' zijn deuren opende. Men vermoedt eveneens dat gedurende de heerschappij van Karel de Grote, er reeds glas geproduceerd werd nabij de eerste brug over de Antrogne. De eerste geschreven bronnen dateren van 1192 (Archives Administration des terres Wallonnes). Verder weet men dat de burcht gebouwd werd in 1268. Door de eeuwen heen is het leven van het dorp in het teken van het woud.

Heel wat later neemt de mijnactiviteit het over en blinkt Herbeumont uit in deze industrie. Het ontginnen van leisteen en de fabricage van dakleien is gekend doorheen heel België en verdere contreien. Later nog, staat Herbeumont in het teken van de tabak.

Saint-Médard-Gribomont

De oorsprong Saint-Médard ligt rond het jaar 941. Het dorp maakte toen deel uit van het graafschap van Chiny.

Tijdens een jachtpartij verdwijnt de dochter van de kasteelheer spoorloos, het zoeken naar haar spoor levert niets op. Na een gebed tot Saint-Médard, vindt men haar dood aan de voet van een eik terug. Trouw aan zijn belofte, laat de kasteelheer een kapel bouwen op deze plaats ter ere van de heilige.

Enkele hutten uit stro vervoegen zich... de geboorte van het dorp Saint-Médard. De huidige kapel stamt uit 1857 en werd gerestaureerd in 1985. De gebrandschilderde glazen beelden de lokale geschiedenis uit.

Martilly

Evenals de andere dorpen van de gemeente, maakte Martilly tijdens de middeleuwen deel uit van het graafschap van Chiny. Toen was het gehucht de plaatselijke zetel van het hoger gerecht. Een galg bevond zich boven het dorp, op de plaats genaamd : « L'Homme Mort ». Een prachtig zicht strekt zich uit over de rivier 'la Vierre'. Tijdens de jaren 60 tot 80 was Martilly zeer gekend als ambachtsdorp.

Straimont

Het dorp Straimont ligt aan de nationale route 85 « Neufchâteau — Florenville».

Te Straimont, staat de rivier 'la Vierre' centraal... vissport, baden, zwemmen, in totale rust.

De naam Straimont stamt uit het latijn Strata = "gepaveerde weg, grote route". Inderdaad de Romeinse weg Reims — Arlon — Trèves liep hierlangs.

In 2004 werd de streek van de vallei van de Vierre - 16,5 are - door Natagora uitgeroepen tot natuurreservaat. Men vindt hier de typische fauna en flora van de Ardennen.

Menugoutte

Het mooie gehucht Menugoutte bestaat uit enkele boerderijen en een tiental huizen. Het was tijdens de XIIIde - XIXde eeuw het kruispunt waarlangs arbeiders, komende van Neufchateau en omstreken, kwamen om te gaan werken in de smederijen van Waillimont.

Men vertelt dat de naam Menugoutte onstond uit de verschillende haltes waar, na een lange dag, de arbeiders konden stoppen om een 'druppel' te drinken ... une « menue goutte ».